Workmanship Parquet Pricing Table

Services Price for parquet with knots Price for parquet without knots
Construction Management Free (on all orders over $15k) Free (on all orders over $15k)
Design and Build 12 AZN for 1 m² 15 AZN for 1 m²
Remodeling 16.95 AZN 16.95 AZN
Painting 12 AZN 15 AZN
Remodeling 19.95 AZN GET IN TOUCH

Qiymət Cədvəli

Xidmət işçilik Qiymət düyünlü parket üçün Qiymət düyünsüz parket üçün
Döşəmə işçilik Ödənişsiz (sifariş məbləği $15k yuxarı olarsa) Ödənişsiz (sifariş məbləği $15k yuxarı olarsa)
Dizayn və döşəmə 12 Azn for 1 m² 15 Azn for 1 m²
Restavrasiya və yenidənqurma 16.95 Azn 16.95 Azn
Rəngləmək 12 Azn 15 Azn
Remodeling 19.95 Azn GET IN TOUCH